Gross-Rosen – Zamek Bolków – Muzeum Techniki w Jaworzynie Śl.

Czas trwania: 8-9h
Liczba osób: 1 2 3 4 5 6 7 8
Cena: 880 470 350 270 230 220 200 200

*Cena zawiera: odbiór z hotelu, transport, opłaty parkingowe, opiekę kierowcy/ przewodnika, podatki, bilety wstępu.

Dla grup powyżej 8-u osób – wycena indywidualna

 

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen

Obóz powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941 roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały duża śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych. Zasadnicza rozbudowa obozu Gross-Rosen przypada na rok 1944, zmienia się również jego charakter; obok centrali w Gross-Rosen powstają liczne filie (około 100) zlokalizowane przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej. Do największych należały obozy: AL Fünfteichen w Jelczu, 4 obozy we Wrocławiu (Breslau), Dyhernfurth w Brzegu Dolnym, Landeshut w Kamiennej Górze oraz w zespół obozów Riese zlokalizowanych w Górach Sowich. Ogółem przez Gross-Rosen – obóz macierzysty i jego filie – przeszło około 125 000 więźniów, w tym również więźniowie nie rejestrowani, przywożenia do obozu na egzekucję, np. 2 500 radzieckich jeńców wojennych.Do najliczniejszych grup narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen (obóz główny i jego filie) należeli Żydzi (obywatele różnych państw europejskich), Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego. Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 000. Jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach tego obozu była jego ewakuacja. Podczas transportów (nawet kilkutygodniowych) zginęło wiele tysięcy więźniów. Od jesieni 1943 roku do lutego 1945 roku działał na terenie KL Gross-Rosen wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo (AEL), przez który przeszło 4 200 więźniów.

Zamek w Bolkowie

 

Zamek w Bolkowie jest jednym z najbardziej znanych zabytków śląskiej architektury średniowiecznej.
Książęcy zamek powstał z inicjatywy Bolesława II Łysego, a prace nad budową i nadanie ostatecznego charakteru kontynuował jego syn Bolko I. Powstałe założenie składało się z dwóch budynków – domu mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz wieży w o nietypowym planie kropli wody. Bolków pełnił funkcję obronne i strzegł szlaków handlowych na granicy z Czechami. Pierwsza poważna rozbudowa zamku miała miejsce w 1540 roku pod kierunkiem Jakuba Parra – znanego śląskiego architekta, rozbudowano fortyfikacje a warownia otrzymała renesansową szatę. Kolejna przebudowa to początek XVIII wieku kiedy zamek został zakupiony przez cystersów z Krzeszowa. Gdy zamek stał się własnością państwa pruskiego w XIX wieku, zaczęto go stopniowo rozbierać. Zamek w Bolkowie jest atrakcją turystyczną wartą odwiedzin, na turystów w sezonie letnim czekają liczne turnieje rycerskie. Ruiny zamkowe są udostępnione do zwiedzania, skąd jest piękny widok na miasto i okolice. Szczególnie urokliwie prezentują się jesienią.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

 

Obecnie Muzeum udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy od roku 1890 do lat 70. XX w. Zbiór składa się z ponad 50 lokomotyw (pochodzenia polskiego, niemieckiego, austriackiego, angielskiego i amerykańskiego), około 50 wagonów oraz żurawi kolejowych i pługu odśnieżnego. Cały zbiór ustawiony jest w wachlarzowej hali z 19 stanowiskami oraz na 1,5 km torów. Poza taborem kolejowym do Muzeum przybyła także unikatowa kolekcja motocykli Harley-Davidson i Indian. Modele z lat 1924-1978 zostały pieczołowicie odrestaurowane i obecnie są sprawne technicznie. W zabytkowych pomieszczeniach dawnej parowozowni zorganizowano szereg tematycznych ekspozycji poświęconych historii techniki i przemysłu. Do zwiedzana udostępnione są wystawy maszyn i urządzeń przemysłowych, rolniczych i stolarskich, komputer ODRA z 1974 roku, maszyny poligraficzne, urządzenia rzemieślnicze, urządzenia gospodarstwa domowego rodowodem ze Śląska. Turyści mogą również zwiedzić wystawę poświęconą historii komunikacji, którą tworzą zabytkowe radioodbiorniki, dalekopis, telefony i centralki telefoniczne. Ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży jest Muzeum Zabawkarstwa Samochodowego.
W dwóch historycznych pociągach została otwarta wystawa poświęcona „Roli kolei w przesiedleniach po II wojnie światowej”, obrazująca migracje i losy ludności na terenie Śląska po II wojnie. Uruchomiona została makieta kolejowa w skali H0 sterowana autentycznymi urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Dla turystów udostępniona jest również drezyna do jazd rekreacyjnych na torach Muzeum.

*Cena zawiera: odbiór z hotelu, transport, opłaty parkingowe, opiekę kierowcy/ przewodnika, podatki, bilety wstępu.

Zamów wycieczkę