Birdwatching in Barycz Valley

Nad rzeką Barycz wśród pól, łąk i lasów od wieków budowano wielkie stawy rybne. Ta unikalna mozaika środowisk stała się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Bogaty świat przyrody sąsiaduje tu z równie ciekawymi, co mało znanymi zabytkami kultury. Dolina Baryczy to największy w Polsce ornitologiczny rezerwat „Stawy Milickie” – prawdziwy ptasi raj i wymarzone miejsce do birdwatchingu. To wiekowe aleje dębowe, niedostępne olsy, kwieciste łąki i pełne życia wody, zachęcające do uprawiania turystyki przyjaznej przyrodzie.

To również unikatowe domy z rudy darniowej, szachulcowe kościoły i zabytkowe, choć ciągle działające jazy – ślady po dawnych mieszkańcach tych ziem. Obserwując przyrodę możesz poczuć się tu jak na filmach Davida Attenborough, będąc równocześnie w środku cywilizowanej Europy. W Dolinie Baryczy naprawdę jesteś blisko przyrody!

W części dolnośląskiej parku stwierdzono występowanie aż 297 gatunków ptaków, z czego 172 to gatunki lęgowe (obecnie lub w przeszłości). Nieco tylko słabiej wypada pod tym względem Wielkopolska, gdzie dotąd wykazano 260 gatunków. W samym tylko rezerwacie „Stawy Milickie” stwierdzono 257 gatunków ptaków, z czego 137 odbywa tu regularne lęgi. W tej grupie blisko 60 gatunków to ptaki wodno-błotne.
Wiele z nich występuje tu w wielkiej liczbie – np. gęsi gęgawy, gęsi zbożowe, żurawie, czaple siwe. Interesującym ptakiem zadrzewionych grobli i wysp jest remiz, który buduje misternie plecione gniazda, zawieszone na końcach gałązek wierzb i brzóz, najczęściej nad lustrem wody. Coraz liczniej, zwłaszcza w okresie wędrówek, spotkać tu można łabędzie krzykliwe, a także łabędzie czarnodziobe, które regularnie pojawiają się w Dolinie Baryczy w okresie wiosennego i jesiennego przelotu.

Jeśli chodzi o ptaki drapieżne, to jesienią na stawach można obserwować liczące nieraz nawet kilkadziesiąt osobników zgrupowania bielików. Młode ptaki spoza Doliny wabi tu obfitość łatwo dostępnego pokarmu – zwłaszcza podczas odłowów. W innych porach roku bieliki obserwuje się raczej rzadko, bo choć drapieżnik ten poluje na stawach, to gniazda buduje na wierzchołkach najwyższych drzew, w głębi trudno dostępnych lasów.

Z innych ptaków drapieżnych, występujących na stawach, warto wymienić błotniaka stawowego. Ptaki te obserwować można od początku kwietnia, podczas godów lub budowy gniazd. Zachwycająco wyglądają zwłaszcza ewolucje samców wykonywane podczas lotów tokowych na dużych wysokościach.

Obserwacje prowadzić tu można właściwie przez cały rok, ale najatrakcyjniejszą porą jest wiosna, kiedy ptaki łączą się w pary, a na drzewach nie ma jeszcze liści. Jesienią dodatkowo pojawia się szansa obserwacji ptasich przelotów. Ponadto na największych stawach rezerwatu późną wiosna i latem odbywają się tzw. pierzowiska – łabędzie, gęgawy i kaczki gromadzą się tam w celu wymiany piór.

Najlepsze do birdwatchingu są duże stawy z wyspami z trzciny. Jako najwspanialsze punkty obserwacyjne przyrodnicy wymieniają stawy: Stary, Jeleni III, Mewi Duży, Słoneczny i Grabownica.

Lokalne atrakcje:

  • obserwacja ptaków
  • spływy kajakowe
  • wycieczki piesze
  • wycieczki rowerowe
  • wycieczki konne
  • produkty regionalne: karp